Skip to main content

Közös jövőnk újragondolása: új társadalmi szerződés az oktatásért
Az ENSZ Közgyűlése négy évvel ezelőtt január 24-ét az Oktatás Nemzetközi Napjának hirdette meg, az oktatás békét és a fejlődést szolgáló szerepét ünnepelve.  Ehhez kapcsolódva tavaly novemberben az UNESCO jelentést tett közzé „Közös jövőnk újragondolása: új társadalmi szerződés az oktatásért” címmel. A jelentés – amelynek globális konzultációs folyamatába több mint egymillió embert vontak be és társadalmi együttműködésre szólít fel a közös haszon érdekében – azon a felfogáson alapul, hogy az oktatásnak helyre kell hoznia az igazságtalanságokat, miközben a jövőt alakítja.

Felhívás cselekvésre
Az UNESCO jelentésében a társadalmi párbeszéd és gondolkodás iránti elkötelezettségre szólít fel a megkülönböztetés, a marginalizáció és a kirekesztés leküzdése érdekében. Kifejti, hogy az oktatás új társadalmi szerződését a határokon átnyúló tudáscsere, valamint egyéni és kollektív cselekedetek milliói – a bátorság, a vezetői szerep, az ellenállás, a kreativitás és a gondoskodás cselekedetei – révén kell felépíteni. Ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia – a tanároktól a diákokig, az akadémikusoktól, kutatóközpontoktól, intézményektől a kormányokig és a civil szervezetekig. Az oktatás megújításának középpontjában a tanárok állnak, és számukra a kollaborációhoz és innovációhoz szükséges elismerés és szakmai támogatás biztosítása nagy hatással lesz a tanulás jövőire. Végezetül a jelentés felismeri, hogy a technológia döntő fontosságú az oktatás jövőjének átalakításában, de a technológiának a befogadásban és a minőségben kell gyökereznie. Ez pedig annak biztosításával kezdődik, hogy a digitális eszközök mindenki javát szolgálják és mindenki számára elérhetőek legyenek.

Milyen javaslatokat alkottak az oktatás megújítására?

  • A pedagógiának el kell mozdulnia a tanár által irányított, az egyéni teljesítményre összpontosító tanóráktól, és ehelyett a kooperációt, az együttműködést és a szolidaritást kell hangsúlyoznia.
  • A tanterveket gyakran tantárgyakra bontva szervezik, ezen változtatni szükséges, és az ökológiai, interkulturális és interdiszciplináris tanulást kell előtérbe helyezni.
  • A tanításnak az egyéni gyakorlat irányából a professzionális együttműködés felé kell haladnia.
  • Az iskolák nélkülözhetetlen globális intézmények, amelyeket meg kell őrizni. Azonban el kell mozdulnunk az univerzális modellektől, és diverz módokon kell újragondolnunk az iskolákat, beleértve a rendszerek, a tér és idő, valamint órarendek és a tanulók különböző módokon történő csoportosítását.
  • El kell távolodni attól a gondolattól is, hogy az oktatás főként az iskolákban és bizonyos életkorokban zajlik, és ehelyett üdvözölnünk és bővítenünk kell az oktatási lehetőségeket mindenhol, mindenki számára.

A nyílt oktatás szerepe
A Moodle támogatja a nyílt oktatást, amely kulcsfontosságú az oktatás közös javunkra történő újragondolásában és megújításában. A mozgalom lényege, hogy felismeri, hogy az oktatónak minőségi erőforrásokhoz, készségekhez és eszközökhöz való hozzáférésre van szüksége ahhoz, hogy megkönnyítse egy csoport oktatását. Ez magában foglalja az erőforrásokhoz való hozzáférést, az erőforrások és eszközök hatékony használatának lehetőségét, valamint a mindenki számára megbízható és hozzáférhető nyílt oktatási technológiai infrastruktúrát. A Moodle három kulcsfontosságú módon támogatja a nyílt oktatási mozgalmat.

  1. A Moodle LMS nyílt forráskódú e-learning rendszerrel, ami azt jelenti, hogy a „forráskód” olyan módon van licencelve, hogy bárki ingyenesen letöltheti a teljes szoftvert, és új kód írásával új funkciók hozzáadásával megváltoztathatja a működését. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a szervezetek vagy intézmények saját infrastruktúrájukkal önmaguk rendelkezzenek.

  2. Moodle Akadémia: ahol mindent megtudhat a Moodle segítségével történő online oktatásról. Oktatóknak, rendszer-adminisztrátoroknak, oktatástervezőknek vagy fejlesztőknek egyaránt közösséget nyújt a bevált gyakorlatok ismertetése, interakció és ingyenes szakmai fejlődés lehetősége révén.

  3. A MoodleNet-tel, amely egy új közösségi hálózat, arra tervezve, hogy segítse a tanárokat a nyílt oktatási források összegyűjtésében, kezelésében és megosztásában.

A 2022-es Oktatás Nemzetközi Napja alkalmából arra bátorítunk minden érdekeltet, hogy kapcsolódjon be, és legyen részese a nyílt oktatási mozgalomnak és az UNESCO új oktatási társadalmi szerződésének.

Források:
https://moodle.com/news/international-day-education-2022/
https://en.unesco.org/commemorations/educationday
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707
https://opensource.com/resources/what-open-education
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.locale=en
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-unescos-futures-education-report