Skip to main content

Napjaink adatközpontú világában az oktatók és adminisztrátorok folyamatosan új módszereket keresnek eLearning kurzusaik és programjaik fejlesztésére. A Moodle hatékony tanuláselemző eszközöket kínál, amelyek segítenek optimalizálni a tanulási élményt és jobb eredményeket elérni mind a tanulók, mind a szervezetek számára.

Ebben a cikkben a tanuláselemzés szerepét vizsgáljuk az oktatásban, a tanulási elemzések különféle típusait, valamint azt, hogy a Moodle beépített funkciói, bővítményei és integrációi hogyan támogathatják az adatvezérelt döntéshozatalt az eLearningben.

A tanuláselemzés a tanulókkal kapcsolatos adatok mérésének, gyűjtésének, elemzésének és jelentésének folyamatát jelenti. Ezzel az oktatók mélyebb betekintést nyernek a tanulók tanulási tapasztalataiba és optimalizálhatják az eLearning környezetet. Ez az adatvezérelt megközelítés segít az oktatóknak és a szervezeteknek abban, hogy jobban megértsék a tanulás folyamatát, és bevált gyakorlatokat dolgozzanak ki a tanulók fejlődésének, elkötelezettségének és sikerének támogatására. A tanuláselemzés különféle oktatási környezetben alkalmazható, beleértve a vállalati oktatást, közoktatást és a felsőoktatást.

Példák a tanuláselemzés néhány gyakorlati felhasználásáról:

 • Azon tanulók azonosítása, akiknél fennáll annak a veszélye, hogy további támogatás nélkül elbuknak egy tanfolyamon vagy kiesnek tanulmányaikból.
 • Bevált gyakorlatok kidolgozása a diákok, oktatók és intézmények számára, hogy jobban megértsék a tanulás folyamatát.
 • A tanulók fejlődésének támogatása, beleértve az egész életen át tartó tanulási (life-long learning) készségeket és stratégiákat.
 • Személyre szabott és időben adott visszajelzések a tanulók számára.

A tanuláselemzés típusai

A tanuláselemzésnek négy fő típusa van, amelyek segíthetik az oktatókat és a szervezeteket kurzusaik vagy személyzeti képzésük javításában. Ezek a típusok az alapszinttől a fejlettebb elemzési szintig terjednek:

 • Leíró elemzés: Az adatok keresésére és összegzésére használt módszer a viselkedés és a teljesítmény mintáinak azonosítása érdekében.
 • Diagnosztikai elemzés: Segít az oktatóknak és a szervezeteknek megérteni, mi történt egy adott tanulási úton.
 • Prediktív elemzés: A meglévő adatok alapján megjósolja, mi fog történni a tanulókkal a jövőben.
 • Előíró elemzés: Megoldást keres arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni a legjobb tanulási eredmények elérése érdekében.

Analitika a vállalati tanuláshoz

A vállalati tanuláselemzés döntő szerepet játszik a képzett és megbízható tudással rendelkező munkaerő kialakításában, és a képzési befektetések megtérülésének mérésében. Továbbá tájékoztatást nyújt arról, hogy a vállalati képzés hogyan illeszkedik a szervezeti célokhoz, az alkalmazottak igényeihez.

De hogyan használhatjuk az adatokat a munkatársak képzéseinek összeállításához? Például azonosíthatja a tudásbeli hiányosságokat, és terveket dolgozhat ki a munkatársak támogatására. Megvalósíthatja az alkalmazottak célzott fejlesztéseit, személyre szabott tanulási élményt biztosíthat és javíthatja a munkatársak jólétét, és ezzel csökkentve a fluktuációt.

A Moodle tanuláselemzési képességei

A Moodle része az Analytics API, amely sokféle modell alapjául szolgálhat, amelyek tanulási elemzést biztosítanak a Moodle-ban. A modellek tartalmazhatnak indikátorokat (előrejelzőket), célokat (az előrejelzett eredményt), betekintést (magukat az előrejelzéseket), értesítéseket (az insightok eredményeként küldött üzeneteket) és műveleteket (az üzenetek címzettjeinek felajánlva, amelyek indikátorokká is válhatnak).

A Moodle LMS magja három elemzési modellt kínál: „A lemorzsolódás kockázatának kitett tanulók”, „Közelgő esedékes tevékenységek” és „Nincs tanítás”. Ezen túl más modellek is hozzáadhatók a rendszerhez bővítmények telepítésével.

A Moodle LMS-ben az oktatók:

 • Előrejelzéseket kaphatnak a gépi tanulási algoritmusokkal.
 • Megtekinthetik az előrejelzéseket, például kurzusonként a „Lemorzsolódás kockázatának kitett hallgatók” statisztikát.
 • Megtekinthetik a korábbi értékelési naplókat, például a tanulási görbe grafikonokat és a TensorBoard naplókat.
 • Szerkeszthetik a modelleket a mutatók listájának vagy az időfelosztási módszer módosításával.

Ezenkívül még több mint 30 hasznos tanuláselemző bővítmény található, amelyek letölthetők a Moodle plugin könyvtárából.

forrás: https://moodle.com/news/moodle-and-learning-analytics-unlocking-the-power-of-elearning-data/