Skip to main content

Mi az a VLE?
A virtuális tanulási környezet (Virtual Learning Environment – VLE) egy webalapú szoftverplatform vagy tanítási és tanulási tér. A kifejezés szinonimaként használható az online tanulási rendszerekkel, online tanulási platformokkal, tanulásmenedzsment rendszerekkel, LMS vagy e-learning platformokkal, és olyan tanfolyamokat tartalmazó tereket ír le, ahol az oktatók gazdag tanulási élményt nyújtó tananyagokat, tevékenységeket és tanulói értékeléseket hoznak létre és rendeznek el. Ez egyúttal egy olyan tér is, ahol a beiratkozott tanulók interakcióba lépnek és együttműködnek egymással a tanfolyam tanulási céljainak elérése érdekében.

Sok minden van a köztudatban az online tanulás vagy e-learning piac globálisan előre jelzett növekedéséről. Mind az oktatási, mind a munkahelyi tanulási szektorban az elmúlt évtizedben jelentősen mértékben adaptálódott az online tanulás, és egyre jobban megértjük, hogy a virtuális tanulási környezet (VLE) milyen előnyökkel járhat a tanulók megtartásában, elkötelezettségében és a tananyag átadásának hatékonyságában. A világjárvány csak felgyorsította az elfogadás sebességét, és számos szervezet és oktatási intézmény mára felismerte, hogy a siker sokkal több, mint egy tanulásmenedzsment rendszer egyszerű megléte: a kihívás inkább abban rejlik, hogyan használják a platformot, mint magában a technológiában.

A Jisc – egy egyesült királyságbeli nonprofit vállalat, amelynek feladata a digitális technológiák és a kutatás fontosságának és potenciáljának előmozdítása a felsőoktatási, továbbképzési és készségfejlesztési ágazatokban –  „VLE Review Report 2020” című jelentésében kiemelte, hogy a siker útjában álló akadályok gyakran az emberekhez, a gyakorlathoz vagy a kultúrához kapcsolódnak. A több mint 600 egyetemi oktató, szakmai szolgáltató és tanuló részvételével készült kvalitatív tanulmány alapján a jelentés 3 témát vagy ajánlást fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogyan lehet a legtöbbet kihozni a VLE-ből.

Akadályok és kihívások
A Jisc jelentés kiemelte, hogy a tanintézmények legtöbb munkatársa hajlandó elkötelezni magát a VLE-vel való munka mellett, az elköteleződés akadályai és kihívásai inkább a platformmal kapcsolatos ismeret/bizalom hiányához kapcsolódtak. Ezt súlyosbította a hatékony használat elsajátításához szükséges idő hiánya – akár képzésen való részvételről, akár autodidakta módon való tanulásról volt szó. Következésképpen a tanulókat is egyöntetűen zavarta, hogy a tanárok magabiztossága és motiváltságának eltérései miatt a tanulók is vegyes élményeket szereztek a VLE használata során. A tanulók azt is kifejezték, hogy a VLE-t az oktatókkal és a társaikkal való kommunikációra és visszajelzésre is szeretnék használni.

A végeredmény az, hogy sok szervezet vagy intézmény úgy érzi, hogy az e-learning platformja nem megfelelő, de valójában a siker akadályai gyakran az emberekhez, a gyakorlathoz vagy a kultúrához kapcsolódnak.

Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a VLE-ből?

1. A jövőkép és a stratégia jóváhagyása

 • Állítson fel egy munkacsoportot a szervezet vagy intézmény vezetőinek kulcsfontosságú tagjaiból, hogy azonosítsák a VLE-vel kapcsolatos legfontosabb kihívásokat és akadályokat.
 • Dolgozzon ki egy olyan jövőképet, amely figyelembe veszi a VLE szerepét a tanulók digitális élményének fokozására, valamint a tanulás és az értékelés megtervezésére.
 • Vonja be a diákokat és az oktatókat a jövőkép kialakításába.
 • Fogadjon el egy stratégiát, amely meghatározza a sikerre vonatkozó célokat, és azt, hogy ezek hogyan mérhetők az oktatók, a szakmai személyzet és a tanulók által.
 • Használja az analitikát a jövőbeli tervezéshez.

2. A személyzet fejlesztésének és a minőségi szabványoknak a támogatása

 • Népszerűsítése a jó gyakorlatok példáit a pedagógusok és a szakmai személyzet körében.
 • Ossza meg a bevált gyakorlatok bizonyítékait az osztályok között.
 • A személyzetfejlesztési vagy képzési napokon fektessen hangsúlyt a best practice-ekre.
 • Dolgozzon ki minőségi szabványokat.
 • Építse be a VLE használatát a személyzet fejlődésének értékelésébe.
 • Kapcsolódjon a tantervi iránymutatásokhoz és szabványokhoz.
 • Biztosítson a személyzet számára hozzáférést egy „homokozóhoz” vagy tesztelési környezethez.
 • Határozzon meg akadálymentesítési szabványokat.
 • Hozzon létre sablonokat és bevált gyakorlatokra vonatkozó standardokat.
 • Készítsen „átjárható” segédanyagokat.

3. A technológiák használatára vonatkozó politika kidolgozása

 • Határozza meg, hogy mi tartozik és mi nem tartozik a hatókörbe.
 • Legyen támogató és reagáló a megközelítése.
 • Jelöljön ki felelősöket az elavult erőforrások ellenőrzésére és a tartalom kezelésére.

Ha támogatásra lenne szüksége virtuális tanulási környezete testreszabásához, lépjen kapcsolatba egy tanúsított Moodle partnerrel, aki Önnel együttműködve átalakíthatja a Moodle platformot olyan megoldássá, amely legjobban megfelel az Ön vállalata/intézménye egyedi igényeinek.

 

Fordítás: CNW Zrt.
Forrás: Moodle News